21-24 березня 2017 року відбулася чергова серія навчально-методичних семінарів «Усна історія як метод і джерело» у Тернополі та Хмельницькому. Організатором семінарів є чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань» (www.amo.cz) у рамках проекту «Альтернативна освіта для українських шкіл» Міністерства закордонних справ ЧР, програми TRANS та при підтримці Міністерства освіти і науки України.

21 березня 2017 р. семінар відбувся у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Лекції прослухали вчителі суспільних дисциплін Тернопільської області та методисти інституту. Лектори познайомили учасників семінару із історією становлення усної історії, з методикою організації усноісторичного дослідження, тонкощами проведення інтерв’ю та інституціоналізацією наукового напряму.

22 березня 2017 р. лекції відбулися у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Понад 30 майбутніх педагогів-істориків прослухали чотирьох-лекційний курс з усної історії. Лектори Юрій Волошин та Анастасія Момот представили методику усноісторичних досліджень, розкрили її можливості для олюднення сухого викладу шкільної історії.

23 березня 2017 р. відбулися лекції для слухачів Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У ході навчання вчителі історії та суспільних дисциплін, методисти інституту ознайомилися з організацією проведення досліджень, методиками проведення усноісторичних інтерв’ю. Частину часу було відведено набуттю практичних навичок роботи з цими методиками в загальноосвітній школі. Зокрема під час інтерактивної частини навчання слухачі спробували сформулювати теми для усноісторичних досліджень, серед них прозвучали такі: мода 80-90-х років ХХ ст., відновлення УГКЦ, зміна молодіжної субкультури, феномен «човникової» торгівлі на Хмельниччині.

http://hoippo.km.ua/news-view-885-word-%E2%EE%EB%EE%F8%E8%ED.html

24 березня 2017 р. лекції з методики організації усноісторичних проектів у середній школі прослухали студенти-історики Хмельницького національного університету, учні Малої академії наук та вчителі історії міста Хмельницького. Професор Юрій Волошин презентував можливості усноісторичного методу в середній школі, історію становлення методу та дисципліни, реалізовані проекти в світі та Україні. Лекторка Анастасія Момот наголосила на особливостях техніки інтерв’ювання та необхідності оформлення супровідної документації, для коректного використання інформації, отриманої у ході біографічного чи проблемного інтерв’ю.

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=8&p=23000